กฏ-กติกา

  1. การวางเดิมพันในทุกรายการของสมาชิก ทางบริษัท lsm9999 จะถือว่าท่านสมาชิกได้ตรวจสอบข้อมูลการวางเดิมพันเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ทางบริษัท lsm9999 ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการวางเดิมพันในทุกกรณี
  2. ทางบริษัท lsm9999 ขอให้ท่านสมาชิกทุกท่าน ศึกษากฏ-กติกาในการวางเดิมพันของเว็บไซต์บริการทุกๆ เว็บไซต์โดยละเอียดก่อนการเข้าร่วมวางเดิมพันในเว็บบริการนั้นๆ หากมีการยืนยันการทำรายการวางเดิมพันเข้ามาเรียบร้อย ทางบริษัท lsm9999 จะถือว่าท่านสมาชิกศึกษากฏ-กติกามาโดยละเอียดแล้ว ไม่สามารถอ้างเหตุใดๆ เพื่อขอยกเลิกรายการ หรือขอคืนเงินวางเดิมพันได้
  3. ในกรณีที่ทางบริษัท lsm9999 ได้แจ้งยูสเซอร์และรหัสผ่านแก่ท่านสมาชิกเป็นที่เรียบร้อยแล้ว เป็นหน้าที่ของท่านสมาชิกเองที่จะต้องเก็บรักษายูสเซอร์และรหัสผ่านไว้เป็นอย่างดี ทางบริษัท lsm9999 ขอสงวนสิทธิ์ในการรับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่มีบุคคลอื่นๆ นำยูซเซอร์และรหัสผ่านของท่านไปใช้งาน
  4. สมาชิกจะต้องตรวจสอบรายการ และความถูกต้องของรายการวางเดิมพัน ก่อนที่จะยืนยันการทำรายการวางเดิมพัน เมื่อมีรายการวางเดิมพันเข้ามาแล้ว ไม่สามารถยกเลกหรือขอรับทุนคืนได้ในทุกกรณี
  5. ในกรณีที่ทางบริษัทตรวจสอบแล้วว่าสมาชิกมีการเล่นเพื่อทำยอดเทิร์นโอเวอร์ หรือการเล่นในรูปแบบใดๆ เพื่อหวังประโยชน์ใดๆ บริษัทขอสงวนสิทธิ์การยึดเงินต้น (ทุน) พร้อมทั้งโบนัสทุกประเภทที่สมาชิกได้ไป โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  6. หากสมาชิกมีข้อสงสัยอื่นๆ กรุณาติดต่อสอบถามที่ Call Center : 085-339-6661 ถึง 3
  7. หากเกิดข้อผิดพลาดใดๆ การตัดสินจากทางบริษัท lsm9999 จะถือเป็นที่สิ้นสุด